Avgifter

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Samfällighetsavgifterna går till gemensamma utgifter

Avgifter att betala 2023 till 2025:

År 2023

Datum

Belopp kr

 

Period 1

28 februari

2000:-

Enligt prel årsstämmobeslut 2022 o styrelsebeslut.

Period 2

31 maj

2000:-

enligt årsstämmobeslut 2023

Period 3

31 augusti

Faktura

Enligt resp fastighets uppmätta vattenförbrukning det gångna året
(1 maj 2023 till 1 maj 2024).  Genomsnitt c:a 4 300::-

Period 4

30 november

0:-

Ingen utdebitering, enligt årsstämmans beslut

År 2024

 

 

 

Period 1

28 februari

2000:-

Prel utdebitering enligt årsstämmobeslut 2023 o styrelsebeslut.

Period
2 - 4

 

 

Enligt beslut som tas av årsstämman 2024

År 2025

 

 

 

Period 1

28 februari

 

Prel utdebitering enligt årsstämmobeslut 2024 o styrelsebeslut.

Avgifterna till Rödstenen ska täcka utgifterna för drift och underhåll av gemensamma anläggningar och ytor. Exempel på sådan utgifter är gatubelysning, snöröjning etc.
Dessutom fördelas den samlade vattenräkningen från kommunen enligt varje fastighets förbrukning. Se mera om budget och samfällighetens utgifter här.

Observera att fr o m maj 2012 ingår inte avgift till Norsborgs Antennsamfällighet i Rödstenens samfällighetsavgifter. Kvarterssamfälligheten Rödstenen och Norsborgs Antennsamfällighet är helt separata och fristående från  varandra. Rödstenen kan följaktligen inte lagligen driva in avgifter för NAS räkning.

Avgifterna till Rödstenen beslutas vid ordinarie årsstämma.

Fastighetsägaren har laglig skyldighet att betala avgifterna i tid.

Detta innebär att vid ägarskifte måste detta informeras och göras upp mellan parterna. Se mera om ägarbyte här.

Påminnelseavgift kan tas ut vid försenad betalning

Eventuell skuld är utmätningsbar via kronofogden.