Värme

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Värme och fjärrvärme

Läs om Fjärrvärmeskandalen
Aktuellt

Läs här vad man gör om det blir något fel på värmen

Här finns bruksanvisningar på olika värmeväxlare

Våra fastigheter är utrustade med fjärrvärme från Södertörns fjärrvärmenät (SFAB). Det är du själv som står för avtalet med fjärrvärmebolaget, inte Samfälligheten.

Fjärrvärmetaxan ser du om du klickar HÄR

Vad är fjärrvärme?

Principen för fjärrvärme är att en stor värmekälla ersätter många små. Med hjälp av hett vatten från fjärrvärmeverket värms de anslutna fastigheterna via rörsystem i marken. När värmen i vattnet har överförts till fastigheterna (via fastighetens "värmeväxlare") går det avsvalnande vattnet tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp på nytt och åter ledas ut till fastigheterna.

Betalning för din förbrukade värme debiteras dig av SFAB. Samfälligheten Rödstenen har alltså inte något med ditt fjärrvärmeabonnemang att göra, ej heller med rören som går i våra gator. De ägs av SFAB. Du ansvarar själv för drift och underhåll av "värmeväxlaren" som sitter i ditt hus.

Fjärrvärmesystem

Med hjälp av kol, olja, gas, el eller sol upphettas vatten till höga temperaturer i fjärrvärmeverket.

Det upphettade vattnet i det första systemet värmer upp vattnet i nästa system, distributions-systemet.

De delar av rörsystemet som är kopplade till fastigheterna värmer upp husens egna slutna system för värme till värmeelementen och varmvattnet.
Detta sker i en värmecentral som finns i varje hus.

I dagligt tal kallar vi ofta husets värmecentral för värmeväxlaren. Den finns i klädkammaren i våra hus (men det finns de som har flyttat den till annan plats).

"Värmeväxlaren" arbetar oftast bekymmersfritt och behöver inte mycket tillsyn, men det fordras ändå att husägaren har lite koll på den.

Det är nämligen här man rattar om det blir för varmt eller kallt i huset. Man kan givetvis skruva på och av elementkranarna också, men när man väl har ställt in dessa så att man har balans mellan de olika rummen, så är det enklare att reglera centralt på "värmeväxlaren".

I normalläget kompenserar fjärrvärmeverket centralt för svängningar i yttertemperaturen genom att mata ut olika temperatur på vattnet i fjärrvärmenätet, men finjusteringen får man göra själv, manuellt eller med den automatik som finns i vissa typer av värmecentraler.