Om webben

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Syfte och avsikt med Rödstenswebben

Rödstenswebben är till för att

  • Hjälpa och introducera nyinflyttade
  • Tjäna som en uppslagsbok för alla medlemmar
  • Vara ett arkiv för protokoll, dokument, beskrivningar etc
  • Klargöra hur samfälligheten fungerar
  • Vara stöd för nya och gamla styrelser
  • Kommunicera vad som händer i vårt grannskap
  • Ge möjlighet till interaktiva diskussioner (vårt Forum!)

Förhoppningen är att webben skall bidra till ömsesidig hänsyn och respekt och därigenom underlätta samvaron mellan medlemmarna i vår samfällighetsförening.

Det här är ett fint område att bo i, för alla åldrar. Vi ska vårda oss om dess fördelar och möjligheter.

Rödstenswebben kanske kan bidra till att bibehålla det så.


Webben är utvecklad av Christer B och Owe E för att vara lätt att underhålla och uppdatera.
Tills vidare tjänstgör dessa även som webmasters (eller webmästare som vi föredrar att kalla oss).

Den är utvecklad med hjälp av programmet NetObjects Fusion 2015.

Utvecklingen har inte kostat samfälligheten något.

Vi har en egen domän, rodstenen.se och hyr server på ett webhotell, f n Servage.

Sammanlagd kostnad per år beräknas till c:a 400 kr.

Synpunkter på Rödstenens web, t ex anmälan om fel och eller önskemål om kompletteringar,
sänder du via email till rodstenen1@rodstenen.se

Det går förstås även bra att prata direkt med ordföranden eller sekreteraren i styrelsen.