Aktuellt

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Aktuellt från Norsborg


Fjärrvärmeskandalen

SFAB försummade underhållet av fjärrvärmenätet - krävde småhusägare på upp emot 30 miljoner

Detta chockartade besked fick de småhusägare som 12 oktober 2022 samlats till informationsmöte i Hallunda Folkets hus på SFAB:s initiativ. .

Graphic1

SFAB går ut med en påkostad reklamkampanj i press och media - samtidigt som man stänger av fjärrvärmen för trogna kunder

Det underliggande reklambladet är från annons 2022-10-15. Det lovar “tillgång till energi i alla väder”.

Det rimmar illa med beskedet om avstängning, som distribuerades 2022-10-13.

SFAB utlovar dessutom billigare taxa för nya kunder!

Det framgår väl fullt klart att man inte kan lita på Södertörns Fjärrvärme AB.

Om det här går igenom så kommer andra fjärrvärmebolag att följa efter

 

“Information och kaffe med smörgås” stod det i kallelsen.

”Vi stänger av fjärrvärmen för er i
april 2024 ”

var den första information som mötte de församlade.

”Om ni inte bidrar till de 30 miljoner kronor som krävs för underhållet av vårt nät i ert område.”
var nästa besked till deltagarna, som representerade 74 småhus i samfälligheterna Rödstenen och Norra Skogen i Norsborg.

Man krävde också att minst 90% av de berörda 74 husen accepterar “erbjudandet”.
Hur nu någon enskild kund skulle kunna garantera det?  Det är ju inte troligt att alla har råd.

 “Erbjudandet” kunde/ville man inte specificera vad det bestod i. Varken till pengar eller innehåll. Men man krävde att fastighetsägarna skulle investera i att bekosta ett nytt fjärrvärmenät åt fjärrvärmebolaget.

Vad villaägarna skulle få för “investeringspengarna” kunde man alltså inte tala om. Men deltagarna på mötet räknade .snabbt ut att den angivna kostnaden 30 miljoner på 74 fastigheter skulle kunna bli ända upp till dryga 400 000 kronor per hus.

Att småhusägarna är kunder som redan har betalat för energi och distribution i över 50 år tas ingen hänsyn till. Under denna tid har inga större reparationer gjorts i området. Tydligen behöver det nu göras reparationer i SFAB:s fjärrvärmenät och det anser sig inte SFAB ha råd med

Osäkerheten i uppvärmningen har givetvis fått värdet på fastigheterna att störtdyka. Antingen får man betala SFAB:s nya nät eller också en annan värmelösning. I båda fallen lär det bli dyrt. Vi har ett fall där en pågående fastighetsaffär gick i stöpet och ägaren förlorade en kvarts miljon över natten
efter Folkets Hus-mötet. Helt på grund av SFAB:s agerande.

Det är inget fattigt bolag som kräver småhusägarna på pengar.
SFAB har länge tjänat bra och legat bland toppbolagen.
2021 hade man 752 miljoner i omsättning och ett resultat efter finansiella poster på 152 miljoner. Koncernbidrag på inte mindre än 135 miljoner delades ut till moderbolaget.

Pressklipp  Klicka här


Senaste nytt om fjärrvärmeskandalen

”SFAB Informationsmöte nr 2"

Sent på fredag eftermiddag den 16 december kom en kallelse från SFAB till Infomöte rörande fjärrvärme. Mötet är förlagt till tisdag kväll den 20 december, mitt i julveckan.
Kallelsen innehöll ett s.k. "besked om fjärrvärmen i ditt område".

Man hade tidigare, på förfrågan, sagt och skriftligt bekräftat att nästa informationsmöte skulle komma i mitten av januari.

Kallelsen var varken undertecknad, adresserad eller daterad och saknar agenda, ansvariga och föredragande. Den anlände bara fyra dagar, varav två veckoslutsdagar, före mötet, som förlagts till mitt i julveckan. En tid på året då alla är hårt uppbundna och har massor att göra.

Att SFAB är både arroganta och oförskämda mot sina kunder är väl inte att förundra sig över när man läser det s k beskedet.
 

Länk till Kallelse från SFAB
.

“Besked om fjärrvärmen i ditt område".

SFAB vill göra en teknikändring och flytta värmeväxlaren utomhus. och därmed också flytta sitt gränssnitt.

De vill då att husägarna bekostar ny värmeväxlare, rördragning för gränssnittsförflyttningen plus, dessutom, “finåterställning av tomt och fastighet”.

SFAB anger att värmeväxlaren kommer att kosta 20 000 kr i dagsläget. Hur mycket återställning och rördragning kommer att kosta uppger man inte. Man kan väl gissa på ansenliga belopp. Erbjudandet är således långt ifrån förmånligt..

Man kan verkligen fråga sig varför vi 74 husägare ska betala ur egen ficka för att SFAB vill göra en systemändring, flytta ut gränssnittet och försämra för oss. Och alla har ju redan fungerande värmeväxlare.

Vid motsvarande omläggningar i angränsande områden har självklart SFAB stått för hela kostnaden.

Förutom att SFAB kommer att göra vår tomt obrukbar under avsevärd tid vill de att vi bekostar eländet.
Systemet är deras och de är därmed både kostnads- och teknikansvariga.
 

SFAB tänker börja med att avsluta fjärrvärmeavtalen för 74 småhusägare i Norsborg utanför Stockholm, om de inte får in nya anslutningsavgifter.

SFAB kommer därefter på motsvarande sätt att gå vidare med att avslutafjärrvärmeavtalen för sina övriga mer än 3 000 småhuskunder, om inte kunderna betalar nya anslutningsavgifter

Sedan Villaägarna engagerat sig i ärendet och de boende protesterat mot kostnaderna, säger nu bolaget att det kommer att kosta småhusägarna mellan 40 000 och 100 000 kronor per hushåll. Pengarna ska användas till ny fjärrvärmecentral, flytt av anslutningspunkt och nya ledningar i husen. Något som bolaget ska stå för,enligt gällande avtal.

Fjärrvärme - en abonnemangsfälla.

Svenska Dagbladet 221114
Ny chockavgift drabbar fjärrvärmekunder

Klicka här

Villaägarna 221115
Kostnadschock drabbar fjärrvärmekunder

Klicka här

Mitt i Botkyrka/Salem 221119
Fjärrvärmen kan bli en dyr historia

Klicka här

Expressen 221119
Hotet mot villaägarna: Prischock för fjärrvärme

Klicka här

Svenska Dagbladet 221123 (TT)
Fjärrvärmebolag kan bli utan branschavtal

Klicka här

Svenska Dagbladet 221122
Fjärrvärmeavtal kan rivas efter chockavgiften

Klicka här

Expressen 221129
Fjärrvärmeavtal kan rivas efter hot om chockavgift

Klicka här

Mitt i Botkyrka/Salem 221203
Fjärrvärmestriden kan leda till ny praxis

Klicka här

Expressen 221205
Kommunalt bolag granskas efter bråk om fjärrvärme

Klicka här

Svenska Dagbladet 221205
Dubbel fjärrvärmeavgift ska granskas

Klicka här

Mitt i Botkyrka/Salem 221208 (nätupplagan)
Efter fjärrvärmekritiken: Staten granskar SFAB

Klicka här

Svenska Dagbladet 221206 (TT)
Fjärrvärmebolag granskas

Klicka här

Dagens Nyheter 221209 (nätupplagan)
Villaägare tar strid mot höjd avgift för fjärrvärme

Klicka här

Dagens Nyheter 221211 (pappersuppl)
Villaägare tar strid mot höjd avgift för fjärrvärme

Klicka här

Mitt i Botkyrka/Salem 221224 (pappersupplagan)
Staten granskar SFAB

Klicka här

Villaägarnas Riksförbund 221207 (Youtube film)
Kostnadschock drabbar fjärrvärme-
kunder
Klicka här

Pressklipp om fjärrvärmeskandalen

   Upp

Mitt i Botkyrka/Salem 221217 (pappersupplagan)
Staten granskar SFAB

Klicka här

Mitt i Botkyrka/Salem 221224 (pappersupplagan)
SFAB ger besked om fjärrvärmepris

Klicka här

   Upp

Dagens Nyheter 230218
Fjärrvärmekunder står inför en abonnemangs-
fälla
Klicka här

Expressen 230217
Förhandla fjärrvärme med revolver i ryggen

Klicka här

Mitt i Botkyrka/Salem 230216 (nätupplagan)
SFAB anmäls till Konkurrensverket

Klicka här

Dagens Nyheter 011114 (pappersuppl)
Fjärrvärme ger tillskott i kommunkassan -
men underhåll och förnyelse av nätet försummas
Klicka här

Dagens Nyheter 230218
Fjärrvärmekunder står inför en abonnemangsfälla
av Jonathan Lindgren, Ulf Stenberg, Villaägarna
Klicka här

SvD Debatt 230223
Orimliga krav på fjärrvärmebolag
av advokat Björn Öberg, för SFAB
Klicka här

SvD Debatt 230224
Otrygg framtid för fjärrvärmekunder
av Jonathan Lindgren, Ulf Stenberg, Villaägarna
Klicka här

SvD Debatt 230224
Läsarkommentarer på SvD-debatten
 
Klicka här

Debatt

1

2

3

4

   Debatt

   Alla klipp

Debattartiklar fjärrvärme feb 2023