Sopor

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Sophantering och återvinning

Sophanteringen är en angelägenhet mellan dig och SRV (Södertörns Renhållningsverk). Du kan komma överens med SRV vilka tjänster du behöver (t ex ett eller två sopkärl) inom ramarna för ett ganska snävt utbud, och du får räkning direkt från SRV. Samfälligheten är inte inblandad på något sätt.

Nedan hittar du dock några tips:

Hushållsavfall ( = brännbara hushållssopor) hämtas varannan torsdag, tidigt på morgonen. Ställ ut sopkärlet redan kvällen före.

Om man väljer att sortera ut matavfallet i ett separat kärl får man en lägre taxa.
Detta trots att SRV skickar ut TVÅ olika bilar för hämtningen. Hämtningen sker samma dag.

Tomglas, tidningar, kartong-, metall- och plastförpackningar, gamla batterier.
Klicka här

Grövre avfall, byggavfall, trädgårdavfall, uttjänta tvätt- och köksmaskiner, färgburkar och liknande. Klicka här

Kärlen för hushållsavfall måste på tömningsdagen vara placerade på rätt plats och vända åt rätt håll.  Annars blir de inte tömda. Se nedan eller fråga grannarna hur man gör om du är osäker.

Se till att det inte är bilar parkerade på vändplanen eller ute på gatan som hindrar sopbilen. Då tömmer inte sopbilen kärlen, och varken du eller dina grannar kommer att bli glada.

Tömning av hushållssopor

Sopkärlen placeras med hjul och handtag bakåt, dvs från gatan.

Tömningen görs av en bil med speciell lyftanordning.

Föraren stiger aldrig ur bilen, så om du ställer kärlet åt fel håll får du det inte tömt.

Likaså behöver bilen ganska mycket plats för att kunna manövrera.


För mera information kontakta SRV på telefon 0200-264600

SRVlogo

eller klicka på länken

På förekommen anledning påpekas att sopkärlen är gjorda av plastmaterial som är brandfarligt.
De brinner under stark rökutveckling och med stora lågor om de blir tillräckligt varma.
Släng därför aldrig trasor med olja och andra självantändande föremål i kärlen, liksom  glöd eller cigarettfimpar.
Tänk på hur de placeras så att de inte orsakar eldsvåda i hus och fordon om de skulle ta eld.