Styrelse

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Styrelse och funktionärer i Rödstenen

Styrelsen är det verkställande organ som har till uppgift att sköta den löpande driften och att genomföra  årsstämmans beslut.

Vi ber er tänka på att vi alla har ett gemensamt ansvar för våra gemensamma anläggningar.
Styrelsen, liksom övriga funktionärer, har det dagliga ansvaret, men arbetar med detta frivilligt på fritiden. Vi är lekmän som försöker vårda det gemensamma på ert uppdrag, efter bästa förmåga. Vid svårare frågor kan vi behöva ta hjälp av er, externa experter eller  ta kontakt med jurister via Villaägarnas Riksförbund, som samfälligheten är medlem av.

Styrelsen och funktionärerna i Rödstenen väljs på två år, växelvis, för att ge möjlighet till kontinuitet och stabilitet.
Styrelsemedlemmarna fördelar poster och befogenheter mellan sig vid konstituerande mötet varje år.
Normalt ingår en representant för varje säckgata i styrelsen

Styrelsemedlemmarna är även s k säckgatsrepresentanter för sina resp säckgator. Det är alltså dessa man i första hand kontaktar för frågor och synpunkter på samfällighetens angelägenheter.

Styrelsen för 2024 består av personer valda på årsstämmorna 2023 och 2024

Styrelsen 2024, konstituerad 29/4 2024

Sekreterare
Kassör
Vice Ordförande
Ordförande

Abdo Massola

Christer Gottschalk

Dennis Elia

Ropina Ohan

Norrskogsv 46

Norrskogsv 42

Hirdvägen 27

Hirdvägen 45

För säckgata 2

Säckgata 1

Säckgata 3

Säckgata 4

Du kan följa styrelsens arbete via styrelseprotokollen.
Hur styrelsens arbete går till kan du läsa här.

Alla personer med uppdrag i Rödstenen, funktionärer:

Vald vid årsstämman

2023

Gata

2024

Styrelsemedlem säckgata 1

Christer Gottschalk

S1

Christer Gottschalk

Styrelsemedlem säckgata 2

Miroslav Zdencanovic

för S2

Abdo Massola

Styrelsemedlem säckgata 3

Christer Gustafsson

S3

Dennis Elia

Styrelsemedlem säckgata 4

Fiona Rhawi

S4

Ropina Ohan (fyllnadsval)

Suppleanter

Christer Gottschalk

S1

Bernt Karlsson

 

Per-Arne Palm

S2

Per-Arne Palm

 

Rebecca Kulen Saliba

S3

Besne Tasan

 

Maryam Sameer

S4

Maryam Sameer

Revisorer

Ulla Andersson

S3

Ulla Andersson

 

Ann-Mari Lundberg

S2

Ann-Mari Lundberg

Revisorssuppleanter

Owe Eriksson

S1

Sara Mado

 

Kerstin Fransson

S4

Ulla Boije

Valnämnd

Hans Rasmussen

S1

Owe Eriksson

 

Frank Berglind

S2

Frank Berglind (omval) Sammankallande

 

Jan-Ove Ström

S3

Jan-Ove Ström

 

Karin Hedlund

S4

Karin Hedlund

Grannsamverkan

Bengt Fransson

S4

Bengt Fransson