Snabbsökning

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Innehåll i Rödstenens web

Klicka på länkarna för att komma till resp sida.

Grundläggande introduktion till Rödstenen, liksom viktiga råd och regler:
Välkommen till Rödstenen

Snabbsökning

Anläggningen - formella dokument över samfälligheten
Antennsamfällighet - se även www.nanten.se och Välkommen till Rödstenen
Avgifter - vad går dina samfällighetsavgifter till
Avgifter - hur mycket och när?
Besökskarta - så hittar dina vänner hit
Bilar - bilkörning och parkering på säckgatorna
Budget - se även årsmötesprotokoll
Carolas stenar - inofficiell badplats, se Motion och Natur
Ekonomi - för utfall se årsmötesunderlag
Energideklaration - vad bör man tänka på vid ägarbyte?
Fibernät - internet, TV, IP-telefoni
Fjärrvärme - värmeväxlare och värmesystem
Forum - eller "håll låda med dina grannar och styrelsen"
Funktionärer - styrelse, revisorer, grannsamverkan, valnämnd, suppleanter, antenn
Försäkring - samfällighetens fösäkringar
Gatubelysning - se även Välkommen till Rödstenen
Google karta och satellitbild över Rödstenen - se även övriga Kartor
Grannsamverkan
Grannsamverkan - Senaste nytt - och Bulletiner
Hemsida - första sidan i sajten
Historik  - historiska platser i närheten
Kartor - se även Google maps
Kontakt - via epost
Kort om samfälligheten
Läkare - Mina vårdkontakter
Länkar - nyttiga internetlänkar för den som bor i Rödstenen
Motion - kör en motionsrunda i den vackra omgivande naturen
Natur - se avsnittet omgivningar
Nyheter
Medlemsförteckning - ligger inte på webben - datalagen!
Närpolisen - se grannsamverkan
Nästa styrelsemöte
Omgivningar - se även Historik
Parkering - och bilkörning på säckgatorna
Polis - se Grannsamverkan
Reparationsfond
Samfällighetsavgifterna - vad går pengarna till?
Satellitbilder
Sjukvård - Hallunda Vårdcentral - Mina Vårdkontakter
Snöröjning - se även ekonomi och verksamhetsberättelse
Sopor - lite tips om sophämtning och återvinningscentraler
Stadgar - (finns även i "Välkommen till Rödstenen"-broschyren
Styrelsearbete - så här arbetar styrelsen i Rödstenen
Styrelsemöten
Styrelseprotokoll - även Styrelseprotokoll av äldre datum
Stöldskyddsmärkning - grannsamverkan
TV-kanaler
Vad händer i Rödstenen
Vatten - vad kostar det och hur fördelas kostnaderna
Verksamhetsberättelse
Villaägarförbundet
Välkommen till Rödstenen - introduktion och trivselregler
Värme - värmesystem och fjärrvärme
Årstämmoprotokoll
Årsstämma
Ägarbyte - några saker att tänka på när ett hus byter ägare
-------------------------------------------------------------------------------