Vatten

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Vattenkostnaden inkluderar även avloppsavgifter

Vattenavläsningen 2021 (avläst 1 maj 2021) är klar. Räkningen kommer i augusti.2021

Vattenavläsningen 2022 (avläst 1 maj 2022) är klar. Räkningen kommer i augusti.2022

Vattenavläsningen 2023 (avläst 1 maj 2023) är klar. Räkningen kommer i augusti.2023

Vi i Rödstenen har ett mycket bra vatten i våra vattenledningar.

Det är klart, rent, innehåller inte mycket kalk och har en hög och jämn kvalitet. Det kan utan vidare drickas utan hälsorisker.

Vi köper vattnet av Botkyrka Kommun, Vattenavdelningen och det produceras av Norsborgs Vattenverk, alldeles i vår närhet. Det blir således inte långa rörledningar innan det når oss. Vattnet kommer från Bornsjön och Mälaren och renas höggradigt.

Det är inte en fri nyttighet, vatten kostar pengar.


Samfälligheten debiteras fr o m 1/1 2023 med 21,75 kr per m3 plus fasta avgifter. Avgifterna indexregleras numera varje år, plus lite till genom ändringar i taxesystemet.

Avgiften inkluderar förbrukat vatten, och även avloppsavgift för samma mängd spillvatten. Till detta kommer fasta avgifter, för år 2023 c:a 900 kr per år och fastighet. Dessa inkluderar avgifter för dagvatten (regnvattensavlopp) och huvudmätare.

Genom att samfälligheten räknas som en sk "VA-samfällighet" sparar vi en hel del pengar (färre mätare) jämfört med om var och en hade haft ett eget vattenabonnemang. I gengäld måste vi själva läsa av och sköta fördelningen mellan fastigheterna och deras förbrukning. Detta sker av styrelsen enligt en uträkning som ger kostnaden för varje fastighet och år.

Vattenkostnad 2007-13

Botkyrka Kommun har de senaste åren gjort kraftiga avgifts-höjningar.

För att kunna räkna ut kostnaden behöver samfälligheten varje år ta in en avläsning av mätarna som finns i varje hus. Denna avläsning sker den 1 maj av fastighetsägeren själv. Vid behov hjälper säckgatsrepresentanten till med avläsningen. Klicka här för hur mätningen går till.

Samtidigt läser styrelsen av de tre huvudmätarna och kollar mot kommunens avläsningar. Då först vet vi exakt vad det kommer att kosta.

Du debiteras den faktiska nettokostnaden för din andel av förbrukningen och din andel av de  fasta kostnaderna. Det finns inget påslag inräknat i debiteringen.

Debiteringen för varje fastighet meddelas i juni-juli och betalas som samfällighetsavgift den sista augusti.