Historia

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Rödstenen - här har mycket hänt genom åren

Denna sida i pdf-format, utskriftsvänlig

Slagstaristningen_sept_2017_1200px

Strax öster om Rödstenen ligger resterna av en bronsåldersboplats, som fanns där för c:a 3000 år sedan. Den upptäcktes då småhusområdet började byggas 1970. En av de undersökta husgrunderna har varit en bronsgjutarverkstad med inte mindre än tolv smältugnar för brons, där man hittade deglar, gjutformar och andra verktyg för bearbetningen. Det är en av de största byggnaderna för industriell hantering av brons som hittats i de här trakterna. Den finns i närheten av Torpet Lugnet.
Området är inte fullständigt utgrävt.

I Slagsta finns en fin hällristning som hittades då Slagstamotet byggdes i början på 1970-talet. Ristningen är c:a 3000 år gammal och innehåller religiösa symboler, skepp, djurfigurer, skålgropar och en människofigur. Den är den mest kända av Botkyrkas c:a 4500 fornlämningar, och den enda hällristningen.

Gravrösen finns flera stycken i närheten. De daterar sig från bronsåldern, 1500-400 f Kr.
Flera av rösena är inte utgrävda.

Det finns också andra gravrösen t ex vid vid den numera nedbrunna Norsborgs Gård. Dessa är från yngre järnåldern (650-700 e Kr) och grävdes ut 1939. Man fann många fina föremål, t ex ett svärd med handtag av rent guld. Enligt kvädet från Eddan om Helge Hundingsbane (="han som dräpte Hunding") kan det mycket väl vara den store hövdingen Hunding och hans fyra söner som ligger begravda i högen, mördade av Helge.
På vintrarna på 1970-talet brukade våra barn använda gravhögen som skidbacke.

Det är inte helt omöjligt att Norsborg fick sitt gamla namn Hundhammar efter hövdingen Hunding.

Det var också till Hundhammar som den modiga hustrun till Jon Jarl från Asknäs räddade sig efter att han själv blivit dräpt. Där samlade hon ihop en här som till sista man kämpade ner angriparna från Ryssland och Ingermanland år 1206. Själva slaget ägde rum vid Estbröte, strax utanför i Mälaren och finns relaterat i Erikskrönikan.

Håtunaleken inleddes här, på Hundhamra Kungsgård, som numera heter Norsborgs gård.
Hertigarna Erik och Valdemar, söner till Magnus Ladulås, startade härifrån med en flotta av båtar en septemberdag 1306 (eller ridande till häst? - litteraturen är inte helt enig. Låt oss säga att de åkte båt större delen av vägen och red resten) när de skulle till Håtuna och ta sin bror Birger och hans familj som gisslan.
Som bekant slutade det hela illa, folk på den tiden bar sig åt precis som nu...
Birger blev sint, han var nog lite långavig av sig, hämnades med Nyköpings Gästabud 1317 och låste in bröderna, kastade nyckeln i ån, och lät dem svälta ihjäl.
Därefter uppstod mera blodspillan - precis som i ett nutida gangsterkrig.
Länk till Håtunaleken

Hallunda gård
har anor från 1300-talet. Under 1500-talet tillhörde gården Gustav Vasa men återgick sedan till privat ägo med växlande ägare. Husen i samfälligheten Rödstenen är byggda på Hallunda Gårds åkermarker. Ägaren till Hallunda Gård har fortfarande jakträtten i området.

torpet lugnet

Läs mera om Torpet Lugnet på torpetlugnet.se

Torpet Lugnet är beläget invid gångstigen 100 m öster om samfälligheten. Det var ett torp till Hallunda gård och nuvarande byggnad är från början av 1800-talet. Torpet tillhör numera kommunen, höll på att förfalla och brinna upp (som flera andra torp har gjort i närheten). Det förvaltas sedan 1977 av Föreningen Lugnet, som räddade torpet från undergången.
Torpet utnyttjas bla för utställningar, samlingar och annat.
Du kan bli medlem i Föreningen Lugnet. Det kostar bara 100 kr om året och ger tillgång till trivsamma lokaler och sammankomster. Dessutom bidrar du till att bevara Lugnet i din omgivning.
En grupp vuxna funktionshindrade driver på vardagarna kafé och odlar växter. Gå gärna dit, det är gott, trevligt och mycket billigt.

Det finns mycket annat intressant i trakten:
t ex Botkyrka kyrka (invigd 1176 e Kr), Hågelby gård (LM Ericssons experimentjordbruk, numera restaurang, kafé och förlustelsepark), Alby Tingsplats (Svartlösa ting) osv.

Kaffetoppen på höjden vid Slagsta brukade servera goda smörgåsar och kaffe. Fortfarande bjuds på fin utsikt över Mälaren och Norra Botkyrka. Kungen kan se när det är flaggas på Kaffetoppen från sitt slott i Drottningholm! Han har faktiskt varit där och invigt flaggstången. Det är möjligt att han fikade också.
Tyvärr brann fiket ner helt hösten 2009 - inget som är bra består för evigt. Det finns alltid något krokben.

Här är några skrifter om närområdet:

Hallunda kulturstig.pdf

Hundhamra.pdf

Norsborgs herrgård.pdf

Hallunda gård.pdf

Sturehofs slott.pdf

Tidsperspektiv på Botkyrka.pdf

Hallunda-Norsborg.pdf

kaffetoppen

Foto: Tommy Högberg