Styrelsemöten

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Styrelsemöten och Styrelseprotokoll

Nästa styrelsemöte är planerat till 16 juni 2024.

Senaste styrelsemötet ägde rum den 29 april 2024. Konstituerande

Vid detta möte fördelades styrelseposterna mellan de valda representanterna

Vad gör styrelsen?                Hur arbetar den?               Vilka sitter i styrelsen?

Aktuella Styrelseprotokoll

 

 

 

Styrelsemöte 2024-04-29

Styrelsemöte 2024-03-14

Styrelsemöte 2024-01-18

Styrelsemöte 2023-12-11

Styrelsemöte 2023-09-09

Styrelsemöte 2023-06-17

Styrelsemöte 2023-04-24 (konstit)

Styrelsemöte 2023-04-03

Styrelsemöte 2023-01-16

Styrelsemöte 2022-11-14

Styrelsemöte 2022-09-05

Styrelsemöte 2022-06-14

Styrelsemöte 2022-05-01 (konstit)

Styrelsemöte 2022-04-11

Styrelsemöte 2022-04-01

Styrelsemöte 2022-01-24

 

Styrelsemöte 2020-09-07 med bilaga Besvärsskrivelse sopstation

 

Styrelsemöte 2019-11-11  Parkeringslapp

 

 

 

Styrelseprotokoll från tidigare år

Styrelsemöten år 2023 alla.pdf

Styrelsemöten år 2022 alla.pdf

Styrelsemöten år 2021 alla.pdf

Möte med snöröjare 2021-09-10

Styrelsemöten år 2020 alla.pdf

Styrelsemöten år 2019 alla.pdf

Styrelsemöten år 2018 alla.pdf

Styrelsemöten år 2017 alla.pdf

Styrelsemöten år 2016 alla.pdf

Styrelsemöten år 2015 alla.pdf

Styrelsemöten år 2014 alla.pdf

Styrelsemöten år 2013 alla.pdf

Styrelsemöten år 2012 alla.pdf

Styrelsemöten år 2011 alla.pdf

Styrelsemöten år 2010 alla.pdf

Styrelsemöten år 2009 alla.pdf

Styrelsemöten år 2008 alla.pdf

Styrelsemöten år 2007 alla.pdf

Styrelsemöten år 2006 alla.pdf

Styrelsemöten år 2005 flera.pdf

Styrelsemöten år 2004 flera.pdf

Styrelsemöten år 2003 alla.pdf

Styrelsemöten år 2002 alla.pdf

Styrelsemöten år 2001 alla.pdf

Styrelsemöten år 2000 flera.pdf

Observera att de äldre protokollen är samlade årsvis i ett och samma pdf-dokument. Bläddra mellan sidorna så kan du läsa dem. Eftersom de skannats vid olika tidpunkter med varierande utrustning så kan det vara så att sidorna inte har samma storlek. Använd zoom-funktionen i Acrobat så går det bra att läsa dem.

Tips: om det är svårt att öppna pdf-dokumenten direkt från din webläsare så ladda ner dem till din dator och öppna därefter direkt på datorn.