Bilar och Parkering

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Bilkörning och parkering

En viktig faktor för trivsel och grannsämja inom en samfällighet är sättet på vilket de boende och deras besökare kör och parkerar sina bilar.

Hur kör vi här?
Vi har inom vårt område återigen ett ganska stort antal barn, vilket är positivt och bidrar till en levande miljö. Träd och buskar har vuxit sig stora och skapat en lummig och vacker omgivning. Vad vi kanske inte i första hand tänker på att det bakom den där prydliga höga häcken kan dyka upp ett litet barn – rakt framför våra hjul. Hinner vi då stanna, för att undvika en katastrof?

För att underlätta det ”svåra” beslutet i vilken hastighet man ska köra på säckgatorna har gränsen satts till 10 km/tim. I stort sett respekteras detta av de boende. Men det brister fortfarande en hel del när det gäller besökarna i området. Vi vill ännu en gång vädja till er alla att be era gäster iaktta försiktighet och respektera hastighetsgränsen.

Hur och var parkerar vi?
Varje hus har sin egen parkeringsplats, och det är endast på denna som egna och besökares fordon får parkeras. Med lite god vilja får flera bilar plats på garageuppfarten, förutsatt att man inte har minskat utrymmet genom egna tillbyggnader och förändringar. Det är inte tillåtet att ställa av fordonen över natten på exempelvis säckgatornas vändplaner eller på annat sätt som gör det svårt eller omöjligt för utryckningsfordon (brandkår), sophämtning, postutdelning o dyl att ta sig fram.

Några timmars ”gästparkering” utanför den egna tomten kan till nöds accepteras, men nattparkering på t ex vändplan får inte ske!

Det har på senare tid blivit allt vanligare med felaktigt parkerade bilar, och hittills har detta setts genom fingrarna med. Skulle oskicket hålla i sig blir det aktuellt att en kontrollavgift tas ut av felparkerarna.

Det finns många parkeringsföretag som mer än gärna åtar sig uppdraget att hålla efter felparkerarna!

Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar ska se ovanstående förtydliganden som ett försök att upprätthålla och fördjupa trivseln inom vår samfällighet. 

Kaninen
skyltar
Är man så dum att man tror att den här skylten ger  tillstånd till fortkörning inom området så bör man snarast fråntas både fordon och körkort!