Stämmoprotokoll

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Stämmor - Underlag och protokoll

I underlaget till årsstämmorna hittar du bl a

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomiskt utfall
  • Förslag till åtgärder det kommande året
  • Förslag till avgifter för innevarande år
  • ...

I  underlaget till extrastämmorna hittar du bl a

  • Orsak till att stämman utlyses
  • Kallelse
  • Vilka punkter som ska avhandlas
    Endast dessa punkter får tas upp på extrastämman

I protokollet kan du läsa vad som faktiskt beslutades på stämman.

Här (klicka) hittar du en blankett för att ge någon annan fullmakt att rösta
för din räkning på stämman, om du själv är förhindrad.

År

Underlag

Protokoll

2024

Underlag årsmöte 2024.pdf

Årsmötesprotokoll 2024.pdf

2023

Underlag årsmöte 2023.pdf

Årsmötesprotokoll 2023.pdf

2022

Underlag årsmöte 2022.pdf
Motion till årsstämma.pdf

Årsmötesprotokoll 2022.pdf

2021

Underlag  årsmöte 2021.pdf

Årsmötesprotokoll 2021.pdf

2020

Underlag årsmöte 2020.pdf

Årsmötesprotokoll 2020.pdf

2019

Underlag årsmöte 2019.pdf

Årsmötesprotokoll 2019.pdf

2018

Underlag årsmöte 2018.pdf

Årsmötesprotokoll 2018.pdf

2017

Underlag årsmöte 2017.pdf

Årsmötesprotokoll 2017.pdf

2016

Underlag årsmöte 2016.pdf

Årsmötesprotokoll 2016.pdf

2015

Underlag årsmöte 2015.pdf

Årsmötesprotokoll 2015.pdf

2014

Underlag årsmöte 2014.pdf

Årsmötesprotokoll 2014.pdf

2013

Underlag årsmöte 2013.pdf

Årsmötesprotokoll 2013.pdf
Bilaga till årsmötesprotokoll 2013.pdf

2012

Underlag årsmöte 2012.pdf

Årsmötesprotokoll 2012.pdf

2011 Extra stämma

Underlag för extra stämma.pdf

Extrastämma 2011-11-17 protokoll.pdf

2011

Underlag årsmöte 2011.pdf

Årsmötesprotokoll 2011.pdf

2010

Underlag årsmöte 2010.pdf

Årsmötesprotokoll 2010.pdf

2009

Underlag årsmöte 2009.pdf

Årsmötesprotokoll 2009.pdf

2008

Underlag årsmöte 2008.pdf

Årsmötesprotokoll 2008.pdf

2007

Underlag årsmöte 2007.pdf

Årsmötesprotokoll 2007.pdf

2006

 

Årsmötesprotokoll 2006.pdf

2005

 

Årsmötesprotokoll 2005.pdf

Exempel: Mall för kallelse till Årsstämma (doc-fil)
OBS uppdateras före varje stämma